00549 2200169 4500001002100000005001500021035002000036245016600056100001800222250001100240300003500251260004000286082000800326084001400334020002200348990000900370INLIS00000000000192020220110113235 a0010-01220000891 aKonsep dan Model Pengembangan Kurikulum :bKonsep, Teori, Prinsip, Prosedur, Komponen, Pendekatan, Model, Evaluasi dan Inovasi /cZainal Arifin, Ed.Pipih Latifah1 aZainal Arifin aCet. 1 ax+322 hlm :bil ;c24 cmebibl aBandung :bRemaja Rosdakarya,c2011 a375 a375 Ari k a978-979-692-047-1 a2720